صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۴۱ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۰.۰۴ (۰.۰۷) ۱۴.۵۳ (۲۱.۹)
۲۳۴۲ ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۴ ۰
۲۳۴۳ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۴ ۰
۲۳۴۴ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۹۹ ۱۴.۵۹ ۳,۵۸۲.۰۵
۲۳۴۵ ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۰.۰۴ ۱.۹۴ ۱۴.۵۶ ۱۱۰,۶۱۷.۶۶
۲۳۴۶ ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ ۰.۰۴ ۱.۴۸ ۱۴.۵۶ ۲۰,۹۸۲.۴۳
۲۳۴۷ ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۷ ۰
۲۳۴۸ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۷ ۰
۲۳۴۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۸ ۰
۲۳۵۰ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۱ ۰
۲۳۵۱ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۵ ۰
۲۳۵۲ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶ ۰
۲۳۵۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۰.۰۴ ۱.۴ ۱۴.۶۴ ۱۵,۸۰۹.۷۸
۲۳۵۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ (۰.۱) (۰.۸۹) (۳۱.۶۲) (۹۶.۲۴)
۲۳۵۵ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۰ (۰.۳۸) ۱.۷۹ (۷۴.۹۶)
۲۳۵۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۱.۷۹ ۰
۲۳۵۷ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ ۰ ۰ ۱.۷۵ ۰
۲۳۵۸ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۰ ۱.۹۶ ۱.۷۹ ۱۱۹,۰۸۳.۶۴
۲۳۵۹ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ۰ ۰.۲ ۱.۷۹ ۱۰۸.۲
۲۳۶۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ ۱.۷۵ ۰