صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۲ ۰.۳۶ ۵۶۴.۳۷ ۲۷۶.۹۹
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۲) (۰.۲۲) (۵۲.۷۱) (۵۴.۴۵)
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۷۹ ۱.۱۴ ۱,۶۹۵.۸۴ ۶,۱۲۴.۶۳
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۲۳ ۰.۴۱ ۱۳۳.۰۸ ۳۴۲.۱۶
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۴۷) (۱.۴۱) (۸۱.۹۱) (۹۹.۴۳)
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۷ ۱۱۱.۹۵ ۱۶۶.۶۸
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۳۶ ۰.۴۷ ۲۶۷.۱۵ ۴۴۷.۲
۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۱.۱۹) (۰.۵۷) (۹۸.۷۶) (۸۷.۴۸)
۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۴۶ (۰.۰۲) ۴۳۲.۰۳ (۶.۳۶)
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۱.۲ ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۲.۶۷ ۱.۴۲ ۱,۵۱۵,۵۳۴.۴۶ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱.۸۴ ۱.۰۴ ۷۶,۲۱۱.۳۶ ۴,۳۱۷.۳۱
۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۵۴ ۲.۱۵ ۹۴۱,۱۴۱.۸ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۵۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۲.۳۴ ۱.۵۳ ۴۶۱,۶۲۸.۱۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۶۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۲۸) ۰ (۶۴.۵۳) ۰