صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۸۱) (۰.۹۶) (۹۴.۷۸) (۹۷.۰۱)
۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۱۴) (۰.۴۳) (۳۹.۲۸) (۷۸.۸۸)
۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۴۴ (۰.۰۲) ۳۹۶.۷۷ (۸.۷۲)
۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۳۷ ۱.۷۳ ۲۸۱.۰۳ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۳۵) ۰.۳۵ (۷۲.۴۱) ۲۵۶.۹۲
۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۶۷ ۱.۱۹ ۱,۰۴۶.۶۶ ۷,۲۹۷.۱۳
۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۰۲ ۰.۱۵ ۹.۳۶ ۷۴.۰۳
۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۴۳) ۰.۲ (۷۹.۳۲) ۱۰۷.۱۲
۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۱۸ ۱.۲۹ ۷,۱۳۴.۲۵ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱.۶۲ (۰.۰۴) ۳۵,۷۰۸.۸۱ (۱۴.۱۹)
۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱.۵۹ ۱.۰۹ ۳۱,۶۴۱.۸۱ ۵,۰۵۸.۶
۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰ ۰ ۱.۲۱ ۰