صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (۲.۷۸) (۲.۴۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (۰.۷۸) (۱.۰۴) (۹۴.۲۷) (۹۷.۷۶)
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸ ۰
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۱۱ ۱.۵۱ ۵,۶۱۷.۶ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۴.۱) (۳.۵۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ (۳.۵۹) (۳.۶۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ (۰.۱۹) (۰.۲۴) (۴۹.۷۴) (۵۷.۹۴)
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱.۳۵ ۲.۰۴ ۱۳,۴۰۵.۵۱ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۰ ۰ ۰.۸۷ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱.۶۶ ۱.۶ ۴۰,۸۱۹.۵۳ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱.۰۶ ۰.۸۳ ۴,۶۴۹.۲۱ ۱,۹۱۲.۲۶
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱.۹۷ ۲.۶۹ ۱۲۳,۶۵۴.۵۵ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱.۸۶ ۱.۹۳ ۸۲,۵۹۱.۰۸ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱.۳۳ ۰.۷۴ ۱۲,۱۹۰.۵۸ ۱,۳۸۱.۵۱
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ (۰.۰۷) ۰.۴۵ (۲۳.۸۴) ۴۲۱.۰۱
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ (۱.۴۶) ۰ (۹۹.۵۴) ۰