صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ (۰.۴۶) (۰.۰۳) (۸۱.۱۹) (۹.۰۸)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱.۸۷ ۲.۲۳ ۸۵,۳۵۳.۰۵ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ (۱.۳۵) (۰.۹۸) (۹۹.۳) (۹۷.۲۶)
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (۰.۴۵) ۰.۰۴ (۸۰.۹۹) ۱۶.۶۲
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲.۵۵ ۲.۹۲ ۹۷۹,۸۵۹.۸۶ ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰.۸۷ ۰.۴۵ ۲,۲۹۷.۵۵ ۴۱۷.۷۷
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰.۸۳ ۰.۶۳ ۱,۹۵۶.۰۲ ۸۹۴.۱۶
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱.۴۸ ۱.۸۷ ۲۱,۴۵۳.۹۲ ۸۵,۱۲۵.۹۴
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۹۷ ۱۶.۴۲ ۳,۳۰۹.۴۹
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰.۴۸ ۰.۲۸ ۴۷۶.۱۱ ۱۷۳.۴۱
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰.۶۳ ۰.۸۲ ۸۷۷.۲۶ ۱,۹۰۳.۸
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱.۵۳ ۰.۶۸ ۲۵,۰۸۶.۷۶ ۱,۰۷۳.۷۶
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰