صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها, اخبار صندوق
عنوان خبر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار پر بازده ترین صندوق در سال 1397
منبع -
مقدمه صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار پر بازده ترین صندوق در سال 1397 به دنبال سبز پوشی یکدست صندوق های بورسی در سال 97.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست