صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر آکهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1397/10/05
منبع -
مقدمه آکهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1397/10/05 در خصوص تغییر حسابرس صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست