صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق
عنوان خبر آگهی روزنامه کثیرالانتشار اصلاح صورتجلسه تمدید مجوز صندوق
منبع <!--[if IE]>
مقدمه آگهی روزنامه کثیرالانتشار اصلاح صورتجلسه تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری صندوق و تا تاریخ 1397/12/11 اصلاح گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست