صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ 1397/12/21در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
منبع -
مقدمه آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ 1397/12/21در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست