صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 14:00
منبع -
مقدمه لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 14:00 در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست