صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 1398/08/04 ساعت 15
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 1398/08/04 ساعت 15 مبنی بر تغییر بند 2-3 امید نامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست