صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, پرسشهای رایج
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع مورخ 1399/03/18 ساعت 14:00
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/18 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح ذیل می باشد.
متن خبر

ا

اسامی حاضرین

نام نماینده

تعداد واحد های ممتاز

بانک انصار 

(سهامدار ممتاز)

رضا عبدالهی

750

شرکت کارگزاری بانک انصار

 (سهامدار ممتاز)

                 غلامحسن فتحعلی

250

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (متولی )

سید علی شیرازی

0

شرکت کارگزاری بانک انصار

 (دبیر جلسه)

میناقدرتی

0

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت  (حسابرس  )

مهشید علیزاده

0

 

پیوست