صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1399/05/14 ساعت 12:00
منبع -
مقدمه لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1399/05/14 ساعت 12:00 در خصوص تمدید مجوز صندوق
متن خبر

اسامی حاضرین

نام نماینده

تعداد واحد های ممتاز

بانک انصار

(سهامدار ممتاز)

مازیار ابراهیمی زاده

750

شرکت کارگزاری بانک انصار

(سهامدار ممتاز)

غلامحسن فتحعلی

250

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (متولی )

سید علی شیرازی

0

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت ( حسابرس)

مهشید علیزاده

0

دبیر جلسه

مینا قدرتی

0

پیوست