صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 1399/05/14 ساعت 12
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 1399/05/14 ساعت 12 در خصوص تمدید مجوز صندوق تا تاریخ 1399/10/30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست