صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر
منبع -
مقدمه تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گسترمربوط به مجمع 1394/09/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست