صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.09.13
منبع -
مقدمه مجمع صندوقدر تاریخ 1396.09.13راس ساعت 14.30 با حضورصد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست