صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1396/11/07 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست