صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1396/11/07
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین شرکت کننده در مجمع فوق العاده مورخ 1396/11/07 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست