صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی ثبت صورتجلسه مورخ 1396/11/07 تغییرات بند 2-3- امیدنامه
منبع -
مقدمه آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07 بند 2-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست