صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر نامه دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به 1397/06/31 صندوق مشترک نوید انصار
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1397/09/10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست