صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 1397/09/10 ساعت 13:30
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع مورخ 1397/09/10 ساعت 13:30 در مورد تغییر سهامدار ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست