صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/05 ساعت 14:00
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/05 ساعت 14:00 در خصوص تغییر رکن حسابرس
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست