صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر روزنامه رسمی اصلاح آگهی تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
منبع -
مقدمه روزنامه رسمی اصلاح آگهی تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 1395/03/18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست