صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲۵۰,۱۲۹ ۹۱.۷ % ۱۷,۰۱۰ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۵ ۱.۱۲ % ۲,۵۷۹ ۰.۹۵ % ۱۱۲,۳۹۷ ۴۱.۲۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۲۴۰,۳۴۵ ۹۲.۳۷ % ۱۵,۰۱۹ ۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۸ ۰.۷۹ % ۲,۷۸۱ ۱.۰۷ % ۱۰۷,۹۴۶ ۴۱.۴۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۲۴۰,۳۴۵ ۹۲.۳۷ % ۱۵,۰۱۹ ۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۸ ۰.۷۹ % ۲,۷۸۱ ۱.۰۷ % ۱۰۷,۹۴۶ ۴۱.۴۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۲۴۰,۳۴۵ ۹۲.۳۷ % ۱۵,۰۲۹ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۷ ۰.۷۸ % ۲,۷۸۱ ۱.۰۷ % ۱۰۷,۹۴۶ ۴۱.۴۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۲۴۰,۳۴۵ ۹۲.۳۷ % ۱۵,۰۲۹ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۷ ۰.۷۸ % ۲,۷۸۱ ۱.۰۷ % ۱۰۷,۹۴۶ ۴۱.۴۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲۴۰,۳۴۵ ۹۲.۳۷ % ۱۵,۰۲۸ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۷ ۰.۷۸ % ۲,۷۸۱ ۱.۰۷ % ۱۰۷,۹۴۶ ۴۱.۴۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲۳۵,۵۲۸ ۸۷.۶۶ % ۱۴,۹۶۴ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۱.۹۸ % ۱۲,۸۸۳ ۴.۷۹ % ۱۰۵,۱۰۱ ۳۹.۱۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲۲۷,۷۵۹ ۸۸.۴۱ % ۲۴,۹۳۴ ۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۳۸ ۰.۸۳ % ۲,۷۸۰ ۱.۰۸ % ۱۰۰,۷۹۴ ۳۹.۱۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۲۱,۱۷۳ ۸۸.۳۸ % ۲۴,۸۴۸ ۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۸ ۰.۵۸ % ۲,۷۸۰ ۱.۱۱ % ۹۸,۱۰۴ ۳۹.۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۲۱,۱۷۳ ۸۸.۳۸ % ۲۴,۸۴۸ ۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۸ ۰.۵۸ % ۲,۷۸۰ ۱.۱۱ % ۹۸,۱۰۴ ۳۹.۲ %