صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۳۵۱ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۸۱ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵ % ۰ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۲۳۵۲ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۸۱ ۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۲ % ۰ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۳۵۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۸۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۳ % ۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۳۵۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۸۰ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۴ % ۰ ۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۳۵۵ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷۹ ۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۵ % ۰ ۳.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۳۵۶ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷۹ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۶ % ۰ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۳۵۷ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷۸ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۷ % ۰ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۳۵۸ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷۷ ۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۸ % ۰ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۳۵۹ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۷۷ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۵۹ % ۰ ۳.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۳۶۰ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۷۶ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۱ ۹۶.۶ % ۰ ۳.۴ % ۰ ۰ %