صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۷۰.۵۶ ۵۹.۲۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۶۵) (۱.۴۸) (۹۹.۷۷) (۹۹.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۳۱ (۰.۰۷) ۲۰۹.۰۵ (۲۱.۹۴)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۵) ۰.۱۴ (۱۵.۷۲) ۶۸.۴۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۳۲ ۰.۸۹ ۱۱,۷۴۱.۲۹ ۲,۴۵۷.۰۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ ۰.۳۸ ۹.۴۲ ۲۹۸.۵
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۸۲) (۱) (۹۵.۰۳) (۹۷.۴۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۲۷) ۰.۱۷ (۶۳.۰۵) ۸۷.۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۳۵ ۰.۲۲ ۲۵۸.۳۹ ۱۱۹.۴۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۷) (۱.۳۹) (۹۲.۳۳) (۹۹.۳۹)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۵۱ ۰.۰۷ ۵۳۰.۴۹ ۳۱.۳۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۶۳) (۰.۳) (۹۰.۱۹) (۶۶.۶۹)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۴۳ ۰ ۱۷,۸۱۹.۹۶ ۰