صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۱.۰۹) ۰.۰۱ (۹۸.۱۸) ۲.۰۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۹ ۱.۶۷ ۲,۵۵۳.۳۱ ۴۲,۱۵۴.۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۴ ۰.۴۸ ۳۳۰.۰۳ ۴۶۸.۳۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۴۹ ۰.۲۲ ۴۹۳.۲۱ ۱۲۵.۶۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۲۴ ۰.۰۶ ۱۴۳.۸۹ ۲۲.۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۳ (۰.۱۴) ۱۲.۹۲ (۳۹.۲۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۴۶) (۱۱.۳۸) (۸۱.۵۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۹۱ ۰.۴۶ ۲,۶۶۲.۸۹ ۴۲۸.۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۳۱ ۰.۴۲ ۲۱۰.۹۹ ۳۶۶.۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۵۸) ۰ (۸۷.۹۲) ۱.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۶ ۰.۶۱ ۸۰۳.۸۶ ۸۲۷.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۲۷ ۰.۱۶ ۱۷۱.۴۹ ۸۰.۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ (۰.۱۳) ۰ (۳۸.۳۱) ۰