صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۸۴ ۳.۶۳ ۹۴,۱۷۱,۳۷۴.۲ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۳ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۹۸ ۰.۳۷ ۱۲۶,۷۵۵.۶۸ ۲۸۲.۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳.۳۲ ۲.۴۶ ۱۴,۷۸۳,۲۳۲.۲۵ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۷۱ ۲.۱۶ ۱,۷۵۶,۹۰۰.۸۴ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۷۱ ۲.۴۸ ۱,۷۲۴,۳۷۱.۷۵ ۷۵۹,۴۲۶.۱۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۶۹) (۰.۸۳) (۹۲.۰۱) (۹۵.۱۶)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۸۲ ۲.۰۸ ۷۲,۶۶۲.۹۵ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۶۵ (۰.۷۲) ۹۷۹.۷۹ (۹۲.۹)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۲ ۲.۳۶ ۱۰۴,۴۰۷.۱۴ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷