صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۱۹ (۰.۱۴) ۱۰۰.۰۲ (۴۰.۷)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۵۸) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۵ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۳۹ ۰.۲۱ ۳۱۱.۹۴ ۱۱۶.۶۹
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۰۵) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۵۴) (۰.۱۱) (۸۶.۰۴) (۳۲.۶۳)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۳۹ ۱.۱۹ ۱۵,۳۹۸.۸۱ ۷,۳۰۱.۷۶
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۶ ۰.۳۹ ۷۹۷.۷۵ ۳۱۹.۷۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۲ ۰.۳۶ ۵۶۴.۳۷ ۲۷۶.۹۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۲) (۰.۲۲) (۵۲.۷۱) (۵۴.۴۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۷۹ ۱.۱۴ ۱,۶۹۵.۸۴ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۲۳ ۰.۴۱ ۱۳۳.۰۸ ۳۴۲.۱۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۴۷) (۱.۴۱) (۸۱.۹۱) (۹۹.۴۳)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۷ ۱۱۱.۹۵ ۱۶۶.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۳۶ ۰.۴۷ ۲۶۷.۱۵ ۴۴۷.۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۱.۱۹) ۰ (۹۸.۷۶) ۰