صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۵۸ ۱.۲۱ ۷۲۳.۳۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۲.۶۳) (۲.۶۲) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۹۳) (۱.۲۵) (۹۶.۶۶) (۹۹)
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۴۹ ۱.۱۶ ۲۲,۱۲۶.۳۱ ۶,۷۴۳.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۶۱) (۰.۶۸) (۸۹.۲۴) (۹۱.۶۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۵ ۱.۵۱ ۵۰۶.۵۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰.۰۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۶۸ ۱.۰۸ ۴۴,۲۵۲.۴۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱.۲۲ ۰.۷۲ ۸,۱۱۵.۰۷ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۸۵ ۱.۵۲ ۸۱,۳۲۱.۲۸ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۵۶ ۱.۶۱ ۲۸,۸۰۶.۲۱ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۳۱ ۰.۸۹ ۲۱۴.۰۵ ۲,۴۱۱.۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۹) ۰ (۹۸.۷۵) ۰