صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۹۱ (۰.۲۲) ۲,۶۰۶.۸۱ (۵۴.۵۷)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۴۱ ۰.۱۸ ۳۴۰.۴۱ ۹۱.۷۹
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۵۲ ۲.۶۳ ۸۷۵,۴۰۲.۴۱ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۲۹ ۰.۸۹ ۱۸۹.۵۱ ۲,۴۵۹.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۲,۴۴۵.۲۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۹۱ ۴.۳۶ ۱۲۲,۲۱۸,۴۷۴.۱۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۵.۴۵ ۴.۴ ۲۵,۴۳۹,۵۹۸,۷۲۱.۸۳ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۹۳ ۱.۷ ۱۰۶,۹۰۰.۸۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۶۲) (۱.۴) (۹۹.۷۴) (۹۹.۴۲)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۴۳) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰.۶۱ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۱.۵۶) (۰.۴۱) (۹۹.۶۸) (۷۷.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۶۷) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۸۵ ۱.۸۸ ۸۰,۹۸۵.۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹