صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۱۶ ۰.۴۸ ۷۹.۴۳ ۴۷۰.۷۶
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۰۶ ۱.۳ ۴,۶۲۰.۹۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۵,۶۷۶.۸۲ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۱.۶۶ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۱ ۰.۵۱ ۳۳۹.۱۹ ۵۴۵.۷۷
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۰.۳۸ ۳۰.۰۲ ۲۹۶.۵۴
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۳,۲۵۲.۷۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۲۷ ۰.۰۵ ۱۶۷.۴۱ ۱۹.۸۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۲) ۰.۲۱ (۵۲.۱۲) ۱۱۱.۲۵
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۷۷ ۰.۱ ۱,۵۶۶.۷۱ ۴۴.۶۶
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱.۱۶ ۰.۶۵ ۶,۷۲۳.۲۵ ۹۵۷.۵
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۷۰.۵۶ ۵۹.۲۲
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۶۵) (۱.۴۸) (۹۹.۷۷) (۹۹.۵۷)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۳۱ (۰.۰۷) ۲۰۹.۰۵ (۲۱.۹۴)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۵) ۰.۱۴ (۱۵.۷۲) ۶۸.۴۹