صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱.۶۱ ۱.۳۴ ۳۳,۸۷۲.۱۱ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۱۸۳ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰.۹۱ ۰.۴۴ ۲,۶۶۰.۸۳ ۳۸۸.۳۷
۱۸۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰.۲۸ ۰.۳۵ ۱۷۳.۴۹ ۲۶۰.۹۹
۱۸۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ (۰.۹۱) (۰.۶۱) (۹۶.۴) (۸۹.۲۹)
۱۸۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰.۱۱ (۰.۱۳) ۴۷.۴ (۳۶.۷۳)
۱۸۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ (۰.۴۴) (۰.۴۲) (۷۹.۸۲) (۷۸.۴۳)
۱۹۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ (۰.۲۸) (۰.۳۱) (۶۴.۲۸) (۶۸.۰۷)
۱۹۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ (۰.۵۵) (۰.۰۴) (۸۶.۶۸) (۱۴.۳۷)
۱۹۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰.۴۵ ۰.۰۹ ۴۱۶.۵۲ ۳۸.۴۸
۱۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰.۴۸ ۰.۲۲ ۴۶۴.۳۴ ۱۲۴.۳۵
۱۹۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۴ ۱۱۹.۱۵ ۳۹۲.۳۵
۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ (۱.۴۳) (۱.۵۶) (۹۹.۴۹) (۹۹.۶۸)
۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۶.۱۱ ۰