صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۴۷ ۲.۲۶ ۲۰,۷۴۰.۷۶ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۴۴ ۴.۳۲ ۲.۲۷E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۱.۴۱) (۰.۲۷) (۹۹.۴۴) (۶۲.۷۳)
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۰.۷۷) ۰.۱۵ (۹۴) ۷۲.۶۴
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۲۷ ۲.۴ ۱۶۴.۷۴ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۳.۱۱ ۴.۲۳ ۷.۲۵E+۰۶ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۵.۲۳ ۴.۴۸ ۱.۲۱E+۱۰ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۹ ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲.۶۹ ۳.۸ ۱.۶۲E+۰۶ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱.۰۷ ۳.۱ ۴,۶۸۹.۵۶ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۲۳ ۲.۸۴ ۱۲۷.۱۹ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱.۳ ۳.۷ ۱۱,۱۴۹.۶۹ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۳.۹ ۳.۷ ۱.۱۷E+۰۸ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۳ ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۹۳ ۲.۱۸ ۳.۸۲E+۰۶ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۳ ۲.۴۲ ۴۰۲,۶۴۶.۶۴ ۶۱۲,۵۱۰.۷