صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۵ ۱.۵۱ ۵۰۶.۵۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰.۰۱ ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۶۸ ۱.۰۸ ۴۴,۲۵۲.۴۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱.۲۲ ۰.۷۲ ۸,۱۱۵.۰۷ ۱,۲۸۷.۰۵
۸۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۸۵ ۱.۵۲ ۸۱,۳۲۱.۲۸ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۸۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۵۶ ۱.۶۱ ۲۸,۸۰۶.۲۱ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۳۱ ۰.۸۹ ۲۱۴.۰۵ ۲,۴۱۱.۴۷
۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۹) (۱.۰۷) (۹۸.۷۵) (۹۸.۰۱)
۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۹۱ ۰.۷ ۲,۵۸۷.۶۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲.۴۵ ۱.۹۶ ۶۹۵,۰۵۴.۷۹ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۲ ۰.۰۷ ۱۱۰.۷۴ ۳۰.۸۱
۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۱۲ ۱.۳۱ ۵,۶۵۴.۸۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۵۸ ۲.۱ ۱,۰۷۳,۰۵۰.۳۶ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹