صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۵۶) (۰.۲۸) (۸۷.۳۶) (۶۴.۲۹)
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱ ۱.۴۵ ۳,۶۷۲.۴۷ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۸.۳۹) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۵۱ ۱.۲۱ ۵۳۳.۸۳ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۸۵ ۰.۷۵ ۲,۱۳۲.۱۷ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۴۲) (۰.۱۶) (۷۸.۶۷) (۴۳.۹۲)
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۱.۰۹) ۰.۰۱ (۹۸.۱۸) ۲.۰۲
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۹ ۱.۶۷ ۲,۵۵۳.۳۱ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۴ ۰.۴۸ ۳۳۰.۰۳ ۴۶۸.۳۴
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۴۹ ۰.۲۲ ۴۹۳.۲۱ ۱۲۵.۶۴
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۲۴ ۰.۰۶ ۱۴۳.۸۹ ۲۲.۷۱
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۳ (۰.۱۴) ۱۲.۹۲ (۳۹.۲۶)
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۴۶) (۱۱.۳۸) (۸۱.۵۶)