صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۱.۲ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰.۰۸ (۰.۰۴) ۳۲.۷۱ (۱۴.۰۵)
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۲.۵۳ ۲.۱ ۹۲۵,۲۱۳.۵۷ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۵۶ ۰.۹۹ ۶۶۷.۷۹ ۳,۵۱۷.۵۴
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۴۸.۵۷ ۲۲۰.۰۳
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۹۳ ۰.۳ ۲,۸۰۳.۸۱ ۱۹۸.۰۲
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱.۳۸ ۱.۵۷ ۱۴,۶۴۲.۹۳ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۱۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱.۷۹ ۱.۹۶ ۶۵,۹۳۹.۸۳ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۱۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۶۵ ۰.۸۲ ۹۷۵.۷۹ ۱,۸۴۶.۸۲
۱۵۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۹۵ ۱.۱۹ ۳,۰۰۳.۱۵ ۷,۳۵۴.۰۹
۱۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰