صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۹۳ ۱.۷ ۱۰۶,۹۰۰.۸۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۶۲) (۱.۴) (۹۹.۷۴) (۹۹.۴۲)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۴۳) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰.۶۱ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۱.۵۶) (۰.۴۱) (۹۹.۶۸) (۷۷.۹۵)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۶۷) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۸۵ ۱.۸۸ ۸۰,۹۸۵.۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (۰.۵۷) ۰.۳۹ (۸۷.۴۱) ۳۱۴.۱۱
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۷۸ ۱.۵۷ ۱,۵۸۵.۴۷ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۵۳ ۰.۵۷ ۵۹۰.۲۵ ۶۹۷.۸۷
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲.۱۴ ۱.۸۱ ۲۲۶,۵۹۰.۷۷ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۳۴) (۰.۳۲) (۷۰.۶۷) (۶۹.۳۳)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۹۴ ۰.۸۱ ۲,۹۶۵.۰۳ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۷۹ ۰.۷۴ ۱,۶۴۰.۴ ۱,۳۸۱.۶۹