صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۲۲ ۲.۶۱ ۳۰۷,۶۸۱.۳ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۴۲ ۱.۵۲ ۱۷,۰۸۸.۰۲ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۳) (۰.۴) (۶۷) (۷۶.۵۹)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۴۷ ۰.۰۴ ۴۴۴.۸۳ ۱۳.۹۴
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۲۶ ۱.۵۲ ۹,۵۷۷.۵۵ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۲۴) (۰.۴۶) (۵۸.۸۱) (۸۱.۴۴)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۷۱ ۰.۰۵ ۱,۲۳۶.۰۹ ۱۹.۴۸
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱.۸۲ ۰.۸۲ ۷۲,۳۶۲.۴۳ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۳) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۴۸ (۰.۳۴) ۴۶۵.۴۴ (۷۱.۵۸)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲.۹ ۱.۹۲ ۳,۴۱۳,۶۴۳.۹۵ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۲.۴۱ ۱.۸ ۵۹۱,۲۰۹.۱۵ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (۲.۷۸) (۲.۴۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (۰.۷۸) (۱.۰۴) (۹۴.۲۷) (۹۷.۷۶)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸ ۰