صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری بانک انصار 250
2 بانک انصار 750